szklokominkowe.pl

Parawan ze szkła hartowanego


Oferowane przez Temprix parawany s ą wytworzone z bardzo trwałego szkła hartowanego. Odporność temperaturowa parawanó w wynosi 250°C , dlatego też zalecane jest ustawianie ich ok. 30 cm od ognia. Prosimy też pamiętać o rękawicach ochronnych zabezpieczaj ących dłonie przed poparzeniem. Zastosowane materiały oraz obró bka powoduj ą, że trafia do Państwa wyró b najwyższej jakości. Szczegó ln ą właściwość maj ą parawany za szkła kolorowego. Szkło absorbuje część promieniowania podczerwonego i obniża emisję ciepła na pomieszczenie. Nasz pawan Ice-Look ma dodatkow ą zaletę. Wnętrze kominka nieużywanego jest zasłonięte dla oka. Istnieje możliwość wyprodukowania parawanu wg Państwa indywidualnych potrzeb. W tym celu prosimy o przesłanie rysunku lub szablonu w celu sporz ądzenia oferty, a następnie dla potrzeb produkcji. Dla ułatwienia Państwu zapytania prosimy skorzystać z naszych szablonó w. Dostępne materiały znajd ą Państwo także w naszej ofercie. Wró ć do: Parawany szklane
Zadzwoń i zapytaj
 

693 690 490

info@temprix.pl